Allure AL-17-3007 Tank Flare Dress với đường viền cổ áo quyến rũ

Allure AL-17-3007 Xe tăng Đuốc. Một chiếc xe tăng flared flared với một đường viền cổ áo quyến rũ. Với đầy đủ vinyl trở lại.

Màu đen.

Kích thước: S / ML / XL.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi