Allure AL-12-003 Phù hợp da và chuỗi Top & G-String

Allure AL-12-003 Faux Leather và Chain Top & G-String. Bộ đồ khiêu khích này có da giả và dây xích với mặt sau có ren và đóng eo có thể điều chỉnh. Nó đi kèm với một chuỗi g trở lại đàn hồi phù hợp. Màu đen. Một cỡ. Biểu đồ kích thước Hoa Kỳ Biểu đồ kích thước quốc tế Cho phép xuất hàng ngày 2-3

Theo dõi