Allure AL-11-7702 Faux Da Cincher

Allure AL-11-7702 Giả da Cincher. Cincher quyến rũ studded có boning, một mở khóa dây kéo phía trước, và một trở lại ren-up. Nịt tất có thể tháo rời. Chuỗi g được bao gồm hoàn thành giao diện.

Màu đen. Một cỡ.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
Kích thước

Theo dõi