Allure AL-11-7702 Faux Da Cincher

Allure AL-11-7702 Faux Cincher. Cincher nạm đính quyến rũ có boning, mở khóa kéo phía trước và phía sau ren. Garters có thể tháo rời. Chuỗi g đi kèm hoàn thành giao diện.

Màu đen. Một cỡ.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi