Allure AL-10-2007 Vải trùm đầu liền mạch

Allure AL-10-2007 Da trùm đầu chặt chẽ. Chiếc mũ trùm đầu tuyệt đẹp này có đường viền cổ áo, dây kéo phía trước gợi mở và mui xe thể thao. Đầy đủ vinyl trở lại..

Màu đen. Rửa tay lạnh.

Kích thước: S / ML / XL.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi