Adore A1043 Coco Sheer Cape

Adore A1043 Sheer Cape. Coco cape trong màu đỏ ngon tạo ra một hiệu ứng bướm lúc đầu treo lên trên vai của bạn. Nó giống như đóng băng trên bánh quyến rũ. Chiếc áo choàng Coco tuyệt đẹp sẽ thêm một bộ phim truyền hình vào bất cứ thứ gì bạn đang mặc (hoặc không mặc). [Cơ thể tuyệt đối không được bao gồm]

Màu đỏ. Một cỡ.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
đỏ
Kích thước

Theo dõi