Adore A1019 của phụ nữ xem qua tôi Corselette với nịt tất,

Adore A1019 Women's See Through Me Corselette with Garters. Chloe untamed heart corselette with garters. The shoulders are seductively framed by attached glove-like sleeves. The teasing collar has a body-lengthening zipper running down the midline of the body. Utterly infatuating with sleek lines embedded in fishnet makes this piece a heart stopper! Bands do have some stretch.

[Không bao gồm G-String và vớ]

Màu đen. Kích thước: S, M, L.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
Kích thước

Theo dõi