Thời trang thanh lịch EM-V8164X Vải vinyl và lưới đầm mini với chi tiết chuỗi vòng và quay lại zip

Khoảnh khắc thanh lịch EM-V8164X Vinyl và váy mini lưới với chi tiết dây xích và khóa kéo phía sau.

Màu sắc: Đen. Kích thước: 1X-2X-3X.

[Giày được bán riêng]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi