Khoảnh khắc thanh lịch EM-V7138X Vinyl và lưới romper

Khoảnh khắc thanh lịch EM-V7138X Vinyl và lưới romper. Romper với chi tiết mặt trước chuỗi.

Màu đen. Kích thước: 1X-2X-3X.

[Phụ kiện không bao gồm]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi