Khoảnh khắc thanh lịch EM-V2269 Vinyl Mở Bust

Khoảnh khắc thanh lịch EM-V2269 Vinyl Mở Bust Teddy. Vinyl dây cổ mở ngực và chuỗi teddy a-boo.

Màu đen. Một cỡ.

[Phụ kiện được bán riêng]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi