Thời trang Elegant Moment EM-1113 Vòng đùi cao cấp với dây đai đàn hồi sọc

Khoảnh khắc thanh lịch EM-1113 Đùi đùi hi với dây thun.

Màu đen. Một cỡ.

[Không bao gồm áo ngực, boa, phụ kiện, g-chuỗi].

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi