Escante EL-EH1314 Tri-Top


Escante EL-EH1314 Đá quý Tri-Top.

Màu sắc: Đen, Đỏ, Hồng neon, Trắng, Xanh dương, Vôi.

Kích thước: O / S.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi