Escante EL-EH1164 Tri Top


Đầu dày của Escante EL-EH1636.

Màu sắc: Đen, Đỏ, Trắng, Hồng neon, Xanh neon, Xanh dương.

Kích thước: O / S.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi