Giày Ellie E-185-Quốc gia 1 Heel Boot Trẻ em

Giày Ellie E-185-Country 1.5 "Giày cao gót cho trẻ em.

Màu sắc: PU hồng, PU đỏ, Tân. Kích thước: XS-SML-XL.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.