Bán

Roma IS-RM-4395 3PC Thủy thủ Pinup vui tươi, Kích thước S / M

Roma RM-4395 3PC Thủy thủ vui tươi Pinup bao gồm hàng đầu với chi tiết nơ, quần short cạp cao và mũ.

Màu sắc: Xanh lam / Trắng.

Kích thước: S / M

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Trong kho cho lô hàng ngay lập tức.


Theo dõi