Vòng cổ chéo RM RM-NEC404

Vòng cổ chéo RM-NEC404 Roma.

Màu sắc: Đỏ / xám.

Kích thước: O / S.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Cho phép 1-2 ngày làm việc để giao hàng.


Theo dõi