Thời trang thanh lịch EM-8338X căng satin dây cổ đầm mini

Khoảnh khắc thanh lịch EM-8338X Đầm satin cổ yếm ngắn. Váy mini với một viên ngọc rhinestone ở thân áo.

Kích thước: 1X, 2X, 3X. Màu đỏ.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1 ngày làm việc.


Theo dõi