Bán

Roma ấm chân lấp lánh IS-RM-LW102, lấp lánh đen / xanh

Máy sưởi chân lấp lánh Roma IS-RM-LW102.

Màu sắc: Đen / Xanh lấp lánh

Kích thước: O / S.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Cho phép 1-2 ngày làm việc để giao hàng.


Theo dõi