Giày Ellie E-521-Femme-W 5 Chân rộng Bơm rộng

Giày dép Ellie E-521-Femme-W 5 "Bơm rộng chân rộng.

Màu sắc: đen, đen pu, màu xanh, fuchsia, màu đỏ, khỏa thân. Kích thước: 6-14.

Xem biểu đồ kích thước dưới đây

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.