Bán

Giày Ellie IS-E-175-Dora 1 Gót chân trẻ em Gogo Boot, Silver, Large

Giày Ellie E-175-Dora 1.75 "Giày cao gót trẻ em Gogo.

Màu bạc, . Kích thước L

[Các kích thước của trẻ em XS = 9 / 10, S = 11 / 12, M = 13 / 1, L = 2 / 3, XL = 4 / 5]

[trang phục được bán riêng]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.