Bán

Giày Ellie Giày E-BP579-Mather

Giày Ellie Giày cao đến mắt cá chân E-BP579-Mather. 5.5 "Giày cao gót đế bệt.

Màu sắc: Đen, Đen PU. Kích thước: 5-12.

Xem biểu đồ kích thước dưới đây

Tàu trong 1-2 ngày làm việc