Ellie Shoes E-253-GAIL 2.5 "Giày cao gót nữ" với chi tiết nút trang trí

E-253-GAIL 2.5 "Giày cao gót của phụ nữ đặc trưng với một người đàn ông làm trên với chi tiết nút trang trí và dây kéo bên trong thuận tiện.

Màu sắc: Đen, Kích cỡ: 6 đến 10.

Xem Biểu đồ kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.