Thời trang thanh lịch EM-V1954X Mesh và vinyl dài tay áo choàng

Khoảnh khắc thanh lịch EM-V1954X Lưới và áo choàng dài tay vinyl. Áo choàng có móc điều chỉnh và đóng lại mắt.

Kết hợp g-string bao gồm.

Màu đen. Kích thước: 1X-2X-3X.

[Whip không bao gồm]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi