Khoảnh khắc thanh lịch EM-1978X Áo choàng lưới dài

Khoảnh khắc thanh lịch EM-1978X Áo lưới dài. Gcó các tính năng riêng phía trước, nơ satin và bảng điều khiển ren phía trước với ly ren và dây đai điều chỉnh. Phù hợp với g-chuỗi lưới bao gồm.

Màu đen. Kích thước: 1X, 2X, 3X, 4X, 5X.

[Phụ kiện không bao gồm]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi