Bán

Shirley của Hollywood IS-SOH-90225 Dot Và Chuỗi Pantyhose

Stretch Dot và Chain Pantgings. Màu đen. Một kích thước vừa vặn với hầu hết các chiều cao 5'-0 đến 5'10 ", Trọng lượng 90 đến 175.

Trong kho cho lô hàng ngay lập tức.


Theo dõi