Khoảnh khắc thanh lịch EM-4382X Satin Babydoll

Khoảnh khắc thanh lịch EM-4382X Satin Babydoll. Babydoll có ly ren hoa, xương chữ V phía trước, dây đai có thể điều chỉnh và móc khóa lỗ sau và đóng mắt. Phù hợp với satin g-chuỗi bao gồm.

Màu: Lilac. Kích thước: 1X, 2X, 3X.

[Phụ kiện không bao gồm]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.

.

Theo dõi