Khoảnh khắc thanh lịch EM-4365X Babydoll

Khoảnh khắc thanh lịch EM-4365X Babydoll. Babydoll có lỗ khóa phía trước, cổ buộc và đáy lưới. Phù hợp với chuỗi g bao gồm.

Màu đen. Kích thước: 1X, 2X, 3X.

[Phụ kiện không bao gồm]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi