Khoảnh khắc thanh lịch EM-1911X Stretch Satin và Lurex Lace chemise

Khoảnh khắc thanh lịch EM-1911X Stretch Satin và Lurex Lace chemise. Chemise có demi underwire cup với ren, móc và đóng lại mắt, dây đai có thể điều chỉnh và chi tiết nơ satin.

Màu sắc: bạc / đen. Kích thước: 1X, 2X, 3X.

[Phụ kiện không bao gồm].

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi