Bán

Được Wicked IS-BW1633BL Babydoll Blue 2-mảnh tuyệt lưới với ly ren, 3 / 4X

Hãy xấu xa IS-BW1633BL Babydoll Blue. 2-mảnh búp bê tuyệt đối với ly ren và có thể điều chỉnh dây đai lưng. Bao gồm thong phù hợp.

Màu sắc: Xanh lam. Kích thước: 3X / 4X.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Trong kho cho lô hàng ngay lập tức.


Theo dõi