Bán

Vẻ đẹp thời trang IS-EM-1606 Vòng đeo tay dài

Opaque dài tay áo mở đáy quần. [Không bao gồm phụ kiện và chuỗi G]

Màu sắc: Đen, Trắng, Khỏa thân.

Kích thước: Một kích thước, cỡ Queen.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Màu đen đục
Trắng đục
Opaque Nude
Kích thước

Theo dõi