Những khoảnh khắc thanh lịch EM-V3156 Vinyl mở bust bustier với gọng ly

Những khoảnh khắc thanh lịch EM-V3156 Vinyl mở bust bustier với gọng ly, khóa trước và khóa chi tiết. Điều chỉnh và có thể tháo rời garters.

Màu đen. Kích thước: 32-34-36-38.

[G-string, stocking và găng tay được bán riêng]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi