Khoảnh khắc thanh lịch EM-V3145X Vinyl Zip Front Corset

Khoảnh khắc thanh lịch EM-V3145X Vinyl phía trước corset. Corset với chi tiết khóa, boning, và dây đai có thể điều chỉnh và có thể tháo rời. Vinyl trở lại với chi tiết ren lên. Garters điều chỉnh và có thể tháo rời.

[Không bao gồm G-string, Stockings và Phụ kiện]

Kích thước: 40, 42, 44. Màu đen.

Xem biểu đồ kích thước dưới đây

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.

.


Theo dõi