Đồ lót iCollection IC-ICC7248 Brocade Racerback Corset w / Hook & Eye Clos

2pc: corset racer-back corset với viền ren Venice, móc và đóng cửa trước mắt, và mặt sau có thể điều chỉnh ren. Kết hợp chuỗi g bao gồm từ iCollection Lingerie. [Stockings bán riêng]

Màu: Màu đen

Kích thước: 32, 34, 36, 38.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi