Dreamgirl EL-DG3717 Charmeuse Chiều dài ngắn Kimono

Dreamgirl EL-DG3717 Charmeuse Kimono ngắn. Charmeuse ngắn áo kimono dài với vành đai kèm theo và phù hợp với chemise với lưng thấp và có thể điều chỉnh criss-cross quai. Phù hợp với độn đồ lót móc áo bao gồm. Phù hợp với hóa học. Kích thước: S, M, L. Màu sắc: Đen đỏ.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
đỏ
Kích thước

Theo dõi